Välkommen till Pedagogiska Idéer Syd

Pedagogiska Idéer Syd består av Cecilia Åkesson och Liz Åkesson.
Vi presenterar oss under rubriken Presentation.

Vi är ett litet familjeföretag i Malmö, som producerar läromedel och som
erbjuder handledning, konsultation och utbildning inom våra olika kompetensområden.

För mer information, gå in under Läromedel och Tjänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia och hennes 2 hundar är färdigutbildade pedagoghundsekipage.

Läs mer om hur vi kan vara ett verktyg eller resurs för just er verksamhet här till vänster i menyn eller på vår facebook

www.facebook.com/groups/pedagoghund/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</